گروه مالی بانک مسکن

گروه مالی بانک مسکن

گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) در تاریخ١٣٥٤/٠٨/٢٠ تحت عنوان شرکت باسایک (سهامی خاص)، به منظور اجرای طرحهای ساختمانی، تحت شماره ٢٣٣١٣ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به بهره برداری نموده است. در تاریخ ١٣٨٥/٠٦/٢٨ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده گروه، فعالیت در حوزه بازار سرمایه به فعالیتهای گروه اضافه گردید و نام شرکت به شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن و نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. درتاریخ ١٣٩٣/٠٤/٠٤ نام شرکت به گروه سرمایه گذاری بانک مسکن تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه مصوب شرکت‌های هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید. در نهایت در مجمع فوق العاده اسفند ماه 1393 شرکت به گروه مالی بانک مسکن تغییر نام داد.
اطلاعات پایه

گروه مالی بانک مسکن

  • تامین کننده
  • سرمایه گذار
  • مشاوره

تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13

http://bmfgroup.ir

تماس با شرکت

گروه مالی بانک مسکن

تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13
  • ۰۲۱ ۲۲۰۹۹۲۵۷
Iran Iran